Resultatsidan för RAS tävlingen den 8/9 2018.
ARRANGÖR:.. KALIX MOTORKLUBB.

Resultaten uppdateras under hela tävlingen.

// Ligger ni kvar på någon av nedanstående sidor, måste NI uppdatera dessa.
Tyvärr uppdateras dessa ej automatiskt //.

Detta program är tillverkat av Stig R Hedenström © Piteå 2018.